فهرست پرونده‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو

این صفحهٔ ویژه تمام پرونده‌های بارگذاری‌شده را نمایش می‌دهد.

فهرست پرونده‌ها
صفحهٔ نخستصفحهٔ قبلصفحهٔ بعدیصفحهٔ آخر
تاریخ نام بندانگشتی اندازه کاربر توضیح نسخه‌ها
‏۵ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۱۶:۳۲ Arm.png (پرونده) ۴۰۳ کیلوبایت Hvz   ۱
‏۴ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۱۳:۳۸ دافوس.png (پرونده) ۴۰۳ کیلوبایت Hvz   ۱
‏۲۶ مرداد ۱۴۰۲، ساعت ۰۷:۱۹ بازدید دانشگاه امام خمینی7.jpg (پرونده) ۹۱ کیلوبایت Navid.shahrzad   ۱
‏۲۵ مرداد ۱۴۰۲، ساعت ۱۵:۴۶ IMG-20230816-WA0035.jpg (پرونده) ۱۲۱ کیلوبایت Hvz   ۱
‏۲۴ مرداد ۱۴۰۲، ساعت ۱۱:۵۸ بازدید دانشگاه امام خمینی6.JPG (پرونده) ۱۱۹ کیلوبایت Navid.shahrzad   ۱
‏۲۴ مرداد ۱۴۰۲، ساعت ۱۱:۵۴ بازدید دانشگاه امام خمینی5.JPG (پرونده) ۷۳ کیلوبایت Navid.shahrzad   ۱
‏۲۴ مرداد ۱۴۰۲، ساعت ۰۹:۲۱ تفاهم نامه شورای نگهبان.jpeg.jpeg (پرونده) ۳۰ کیلوبایت Navid.shahrzad   ۱
‏۱۱ مرداد ۱۴۰۲، ساعت ۰۹:۵۶ Navad.png (پرونده) ۲٫۴۴ مگابایت Hvz   ۱
‏۱۱ مرداد ۱۴۰۲، ساعت ۰۹:۵۲ Navad.JPG (پرونده) ۲۰۴ کیلوبایت Hvz   ۱
‏۱۱ مرداد ۱۴۰۲، ساعت ۰۹:۰۶ Farmandehan.jpg (پرونده) ۲٫۷۴ مگابایت Hvz   ۱
‏۴ مرداد ۱۴۰۲، ساعت ۰۵:۴۷ 90th2.jpg (پرونده) ۳۵ کیلوبایت Hvz   ۱
‏۴ مرداد ۱۴۰۲، ساعت ۰۵:۴۶ 90th1.jpg (پرونده) ۶۰ کیلوبایت Hvz   ۱
‏۱ مرداد ۱۴۰۲، ساعت ۱۷:۵۵ Shahrokhshahi.jpg (پرونده) ۳۲۹ کیلوبایت Hvz   ۱
‏۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲، ساعت ۱۰:۳۴ بازدید دانشگاه امام خمینی3.jpg (پرونده) ۸۷ کیلوبایت Navid.shahrzad   ۱
‏۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲، ساعت ۱۰:۳۱ بازدید دانشگاه امام خمینی2.jpg (پرونده) ۱۰۴ کیلوبایت Navid.shahrzad   ۱
‏۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲، ساعت ۱۰:۳۰ بازدید دانشگاه امام خمینی.jpg (پرونده) ۹۳ کیلوبایت Navid.shahrzad   ۱
‏۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲، ساعت ۱۱:۱۴ 392A5060.JPG (پرونده) ۱۷۷ کیلوبایت Navid.shahrzad   ۱
‏۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲، ساعت ۱۱:۱۲ عکس 2.jpg (پرونده) ۱۷۹ کیلوبایت Navid.shahrzad   ۱
‏۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲، ساعت ۱۱:۰۱ عکس بازدید.jpeg (پرونده) ۷۰ کیلوبایت Navid.shahrzad   ۲
‏۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲، ساعت ۱۰:۵۵ عکس 1.jpg (پرونده) ۱٫۷۳ مگابایت Navid.shahrzad   ۱
‏۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲، ساعت ۱۰:۵۰ 392A5032.JPG (پرونده) ۹٫۰۲ مگابایت Navid.shahrzad   ۱
‏۸ فروردین ۱۴۰۲، ساعت ۱۶:۱۹ 2022دافوس.jpg (پرونده) ۴۷۱ کیلوبایت Hvz   ۱
‏۸ فروردین ۱۴۰۲، ساعت ۱۶:۱۲ 2023دافوس.jpg (پرونده) ۲٫۱ مگابایت Hvz   ۱
‏۱۸ بهمن ۱۴۰۱، ساعت ۱۷:۲۳ Presentation1.jpg (پرونده) ۸۹ کیلوبایت Masoud Sharifkazemi   ۱
‏۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ساعت ۱۰:۴۱ فرانسوا ژاندر.jpg (پرونده) ۴ کیلوبایت Navid.shahrzad   ۱
‏۱۶ بهمن ۱۴۰۱، ساعت ۱۹:۵۴ Faro.jpg (پرونده) ۵۵۱ کیلوبایت Hvz   ۱
‏۱۶ بهمن ۱۴۰۱، ساعت ۱۹:۵۳ Jander.jpg (پرونده) ۴۷۴ کیلوبایت Hvz   ۱
‏۱۰ بهمن ۱۴۰۱، ساعت ۱۱:۰۰ پژوهشکده ابوریحان بیرونی مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی5..jpg (پرونده) ۱۶ کیلوبایت Navid.shahrzad   ۱
‏۱۰ بهمن ۱۴۰۱، ساعت ۱۰:۴۹ پژوهشکده ابوریحان بیرونی مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی 3.jpg (پرونده) ۲۷ کیلوبایت Navid.shahrzad   ۱
‏۱۰ بهمن ۱۴۰۱، ساعت ۱۰:۴۶ پژوهشکده ابوریحان بیرونی مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی2.jpg (پرونده) ۳۰ کیلوبایت Navid.shahrzad   ۱
‏۱۰ بهمن ۱۴۰۱، ساعت ۱۰:۴۰ پژوهشکده ابوریحان بیرونی مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی..jpg (پرونده) ۱۰۲ کیلوبایت Navid.shahrzad   ۱
‏۸ بهمن ۱۴۰۱، ساعت ۱۱:۳۲ کتابخانه.jpg (پرونده) ۱۲۱ کیلوبایت Navid.shahrzad   ۱
‏۸ بهمن ۱۴۰۱، ساعت ۱۱:۲۱ کتابخانه پژوهشکده باقرالعلوم.jpg (پرونده) ۲۵۶ کیلوبایت Navid.shahrzad   ۱
‏۳ بهمن ۱۴۰۱، ساعت ۱۱:۵۲ پژوهشکده برق چارت سازمانی...PNG (پرونده) ۸۳ کیلوبایت Navid.shahrzad   ۱
‏۲۲ دی ۱۴۰۱، ساعت ۰۸:۲۴ عکس3.png (پرونده) ۲۰۲ کیلوبایت Navid.shahrzad   ۱
‏۲۲ دی ۱۴۰۱، ساعت ۰۸:۱۸ عکس1.PNG (پرونده) ۱۲۰ کیلوبایت Navid.shahrzad   ۱
‏۲۱ دی ۱۴۰۱، ساعت ۱۰:۱۴ چارت پژوهشکده امنیت ملی.png (پرونده) ۶۳ کیلوبایت Navid.shahrzad   ۱
‏۱۸ دی ۱۴۰۱، ساعت ۱۱:۰۱ سرتیپ ستاد سید عبدالرحیم موسوی.jpeg (پرونده) ۱۳ کیلوبایت Navid.shahrzad   ۱
‏۱۳ دی ۱۴۰۱، ساعت ۱۴:۲۴ چارت پژوهش3.png (پرونده) ۵۱ کیلوبایت Navid.shahrzad   ۱
‏۱۳ دی ۱۴۰۱، ساعت ۱۴:۰۱ چارت پژوهش2.png (پرونده) ۵۱ کیلوبایت Navid.shahrzad   ۱
‏۱۳ دی ۱۴۰۱، ساعت ۱۳:۵۷ چارت پژوهش1.png (پرونده) ۵۲ کیلوبایت Navid.shahrzad   ۱
‏۱۱ دی ۱۴۰۱، ساعت ۱۲:۴۵ امام خمینی (ع).jpg (پرونده) ۵ کیلوبایت Navid.shahrzad   ۱
‏۱۰ دی ۱۴۰۱، ساعت ۱۲:۲۴ سید علی خامنه‌ای.jpg (پرونده) ۱۴ کیلوبایت Navid.shahrzad   ۱
‏۱۰ دی ۱۴۰۱، ساعت ۱۲:۰۱ سید علی خامنه‌ای.png (پرونده) ۹۶ کیلوبایت Navid.shahrzad   ۱
‏۳ دی ۱۴۰۱، ساعت ۱۳:۳۴ چارت سازمانی.png (پرونده) ۴۱ کیلوبایت Navid.shahrzad   ۱
‏۲۶ آذر ۱۴۰۱، ساعت ۱۷:۰۶ Picture.png (پرونده) ۱٫۹۱ مگابایت Hvz فلسفه ۱
‏۳ آذر ۱۴۰۱، ساعت ۱۰:۳۵ ستوانسوم شهيد ابوالقاسم قديري.jpg (پرونده) ۱۷ کیلوبایت Atv1341   ۱
‏۲۱ آبان ۱۴۰۱، ساعت ۱۷:۱۰ Scan0007.jpg.jpg (پرونده) ۳۱۱ کیلوبایت Hvz   ۱
‏۲۱ آبان ۱۴۰۱، ساعت ۱۷:۰۵ Scan0003.jpg (پرونده) ۲۷۱ کیلوبایت Hvz   ۱
‏۸ آبان ۱۳۹۹، ساعت ۰۹:۵۸ Wg1.png (پرونده) ۴۸۸ کیلوبایت Atv1341 نمایی از سامانه بازی جنگ نسخه جدید ۱
صفحهٔ نخستصفحهٔ قبلصفحهٔ بعدیصفحهٔ آخر